Wat ik er van vind…

Beste inwoners

mei
30

van Stadskanaal en Hoogeveen. Het is de hoogste tijd om jullie ernstig zorgen te gaan maken. Zeer ernstige zorgen zelfs, want het kan maar zo zijn dat jullie binnen afzienbare tijd een stuk langer onderweg zullen zijn naar Refaja of Bethesda. Als jullie er überhaupt al makkelijk kunnen komen, want je zult maar aangewezen zijn op het openbaar vervoer, of de buurtbus die straks wegens bezuinigingen niet meer in de buurt stopt.

Wat is er dan aan de hand zul je jezelf misschien afvragen. Welnu, ik heb er lucht van gekregen dat Henk in de Tweede Kamer zich er druk om maakt dat jullie daar straks geen ziekenhuis meer hebben. En als Henk zich daar druk om maakt kun je er donder op zeggen dat het niet goed afloopt voor jullie.

“Wie is Henk dan?” hoor ik je zeggen. Henk is van de SP. Gewezen huisarts en roept de minister nu op wat hij er aan gaat doen om er voor te zorgen dat ziekenhuizen in de buurt, jullie regio, overeind blijven. Dit is wat Henk tegen de minister zegt:

“Wat moeten de mensen in Drenthe van het verhaal van de minister vinden? Het brandt in het Refaja, in het Hoge Noorden in Stadskanaal. In Hoogeveen, bij Bethesda. En wat gaat de minister daar aan doen? Beseft de minister niet dat datgene wat de mensen willen en van belang vinden is dat die kleine ziekenhuizen in hun buurt, in hun regio, overeind blijven. Volwaardig en goed bereikbaar voor iedereen.”

Nu denken jullie daar natuurlijk in dat Hoge Noorden: “Dat zit dus wel okay met die Henk. Hij is een socialist, gewezen huisarts en bekommert zich er om dat wij straks een tyfus end moeten rijden om naar een ziekenhuis te kunnen.”

Nou, ik kan je vertellen; dat zit dus ABSOLUUT NIET OKAY. Want Henk komt uit Oss. Nu hoor ik je denken “Maar wat hebben Stadskanaal en Hoogeveen nu in hemelsnaam met Oss te maken?”. Nu nog niks inderdaad, maar als Henk van de SP zich ermee gaat bemoeien hebben we binnenkort een hechtere band dan dat je nu kunt bedenken. Want Henk is van de SP.

Ja dat schreef ik inderdaad net ook al, maar ik kan het niet genoeg benadrukken. Want waar de SP voor zegt te knokken slopen ze eigenhandig. Hier in Oss hadden we nl. ook ooit een ziekenhuis, het St. Annaziekenhuis. En eigenlijk moet ik er niet steeds over zeuren als de SP in het nieuws komt, maar hey; ik ben er dit keer niet over begonnen. Ik kop hem wel graag weer in, gewoon ter verduidelijking, om te vertellen waar jullie straks mee te maken krijgen.

Oss, de bakermat van de SP, is een gemeente met zo’n ruim 90.000 inwoners en dat zijn er toch een respectabel aantal meer dan Hoogeveen (55.000) en Stadskanaal (32.000). Opgeteld komen jullie daar nog niet eens aan. En ooit heeft de SP hier de plechtige belofte aan haar burgers gedaan, om het St. Annaziekenhuis voor Oss te behouden.

En ook ooit heeft de SP het verkwanseld, haar belofte verbroken en het naar een naburige gemeente laten vertrekken. Dus dat Henk van de SP zich er nu tegenaan bemoeit, ik zou mij maar eens flink achter de oren krabben daar in het Hoge Noorden en mij ontzettend druk gaan maken.

Dus de vraag is niet “Wat gaat de minister daar aan doen?”, maar de vraag moet zijn

“Waar bemoeit Henk zich in godsnaam mee?”

Comments

Comments are closed.